Administratieve Analyse

De voortdurend veranderende omstandigheden vragen om een juiste analyse van de informatie uit uw boekhouding, die bovendien altijd up-to-date moet zijn, om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen. Voor de ondernemer, die grip wil houden op de zaak en tijdig wil inspelen op de ontwikkelingen, is periodieke en correcte stuurinformatie van groot belang. Wij werken met heldere, duidelijke en overzichtelijke rapportages. U kunt hierbij denken aan, o.m.:

 • Liquiditeitsbegrotingen;
 • Exploitatiebegrotingen;
 • Kostprijscalculaties;
 • Bezettingsvraagstukken/capaciteitsverdeling;
 • Investeringsbeslissingen en -onderbouwingen;
 • Financieringsvraagstukken;
 • Salariskosten;
 • Verkoopkosten;
 • Productiekosten;
 • Resultaten;
 • Omloopsnelheden van debiteuren;
 • Liquide middelen t.b.v. een aankoop;

Misier Consultants B.V.

E-Mail:

info@sff-mc.nl

KVK:     60834161

Adres:  Jan van Gentstraat 120 - H

              1171 GN Badhoevedorp